není reklamní agentura...

Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.

čínské přísloví

Obrázek uživatele Richard Chytka

Na světě není nic mocnějšího než myšlenka, která přišla včas.

Tuto moudrou větu publikoval v polovině 19. století slavný francouzský romantista Victor Hugo. Zarážející je fakt, že za více jak 150 let, co je toto moudro na světě, se s ním marketingoví pracovníci na straně zadavatelů nedokázali sžít a agentury jej nedokázaly prosadit.

Marketingové a obchodní myšlenky nemohou být předmětem ochrany duševního vlastnictví. Tuto výsadu mají pouze materiální výstupy těchto myšlenek - tvary, vzory, grafiky, výpočty, ..... Co např. originální obchodní nebo mrketingový model, který prokazatelně přináší výsledky? V tomto případě máte smůlu!!! Jeho hodnota je 0. Proč? Protože nejsme schopni dát tomuto modelu materiální formu? Dost slabý argument, který navíc neplatí. Formu svým myšlenkám musí dát každá agentura, která prezentuje své řešení klientovi. Proč to tedy nejde jsem doposud nezjistil.

Fakt, že pouhé myšlenky (rozumněno myšlenky obchodní a marketingové) nejsou předmětem právní ochrany se přenáší i do myslí zadavatelů. Tito si zvykli platit až za sekundární výstupy těchto myšlenek - kreativitu, produkci, ... Chápu, že ocenění takové myšlenky je velmi komplikované a její reálná hodnota se dá stanovit až na základě reálného působení těchto myšlenek na trhu. Proč ne, tímto se alespoň vyhneme spekulacím o hodnotě myšlenky a případným kyselým ksichtům na obou stranách (samozřejmě strana a výše kyselosti je přímo úměrná úspěchu či neúspěchu myšlenky). Dohodněme se na podílu z obchodních úspěchů jichž je myšlenka generátorem. To zní zajímavě a na první pohled logicky, ale..... Znamená to, že zadavatel musí omezit svoje mocenské působení na následnou exekutivu - tj. Agenturu. Zadavatel a Agentura se přece v této situaci stávají partněři a mocenské prosazování vůle jedné strany působí proti tomuto principu. Zde opět narážíme...... :)

Výsledkem této nemožnosti (nebo nochoty) se dohodnout na partneské spolupráci vytváří virtualitu cen "marketigově komunikačního řemesla." Agentury do materiálních výstupů své práce přirážejí položku za myšlenky a nápady, čímž z rohlíků dělají navoněné vánočky, kterými rohlíky prostě nejsou. Zadavatelé se ještě nanaučily, že nejcenější položkou kvalitního pečiva je recept. Akceptace těchto základních principů způsobí že, kulinářští mágové budou tvořit recepty (budou za ně mít zaplaceno), pekaři budou péct (a nebudou vydírání tvůrci receptů, protože jim za jejich recept nikdo nezalatil),.... a rohlík bude mít hodnotu rohlíku, recept hodnotu receptu ... To se nám to vyjednávání a počítání hezky zjednoduší :)

CREATIVE REPUBLIC

je skupina profesionálů zastupující jednotlivé obory reklamy a marketingu. Nabízí na konkrétní projekty konkrétní lidi, kteří představují špičku ve svých oborech.
Špičkovou kvalitu za cenu, která je oproštěna od fixních nákladů agentury. Platíte konkrétní profese, které využíváte.

Platíte za to, co ve skutečnosti chcete.